Wanneer eindigt bewindvoering?

Bewindvoering eindigt bij overlijden. Eerder kan het eindigen wanneer de bewindvoering wordt vervangen door curatele, of wanneer er een verzoekschrift tot opheffing van de bewindvoering aan de kantonrechter wordt gericht, en door de kantonrechter wordt gehonoreerd. In dit geval moet het wel aannemelijk zijn, dat men zelf weer volledig in staat is, om de financiën te regelen. A&O behoudt zich het recht voor de rechtbank te verzoeken de bewindvoering per direct te staken indien de cliënt zich niet conformeert aan de procedure. Bij beëindiging van bewindvoering moet A&O veelal een aantal extra werkzaamheden uitvoeren, zoals het informeren van instanties, het versturen van adreswijzigingen, het opmaken van een eindrekening en verantwoording, en eventueel het inschakelen van een notaris. De kosten voor deze extra werkzaamheden zijn voor betrokken cliënt.

Contactgegevens

Postadres
A&O Bewindvoering
Postbus 9351
1800 GJ Alkmaar

 

KvK 55760473

Openingstijden

Telefonische openingstijden
Iedere werkdag (ma t/m vrij)
van 10:00 tot 12:00 uur

 

(T) (070) 770 90 44
(F) (070) 770 90 45
info@aobewindvoering.nl

Feedback