Mentorschap

Kantoor meldingen
Openingstijden en feestdagen

Kijk voor actuele openingstijden en feestdagen op onze pagina A&O Kantoor Meldingen.

Mentorschap

Bij een mentorschap behartigt een persoon de persoonlijke belangen van een meerderjarige die dat zelf niet kan. Het zijn de persoonlijke belangen.
Het gaat hierbij niet om geld of eigendommen. Het gaat vooral om beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
De kantonrechter besluit over de toewijzing tot een verzoek om mentorschap. Wanneer de kantonrechter het mentorschap van toepassing verklaart op iemand, verliest die persoon de bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten betreffende zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Voor wie is mentorschap?

Sommige mensen zijn door hun lichamelijk- of geestelijke toestand niet meer in staat om (volledig) zelfstandig beslissingen te maken over hun eigen zorg. Een professionele mentor wordt veelal benoemd als personen een beperkt netwerk hebben.

Wie kan verzoeken om mentorschap?

In de eerste plaats kan de betrokkene zelf de maatregel vragen. Verder kan zijn partner zo’n verzoek doen en ook familieleden tot in de vierde graad. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten. Als degene om wie het gaat nog minderjarig is en onder gezag van een voogd staat, kan ook de voogd de maatregel aanvragen. Daarnaast kan de officier van justitie het mentorschap verzoeken. Tenslotte kan het mentorschap ook door de instelling of woonvoorziening waar iemand verblijft worden aangevraagd.

Mentorschap in combinatie met bewindvoering

Mentorschap wordt doorgaans gecombineerd met bewindvoering. Bij deze combinatie wordt er zorg gedragen voor de financiën en het maken van beslissingen over de verzorging, verpleging en begeleiding van de cliënt.

Wat zijn de taken van de mentor?

Als mentor nemen wij beslissingen over de verzorging en behandeling van onze cliënten. Een mentor neemt beslissingen over onder andere de woonsituatie en de medische behandelingen van de cliënt. De mentor zal altijd rekening houden met de wensen en behoeften van de cliënten. Een mentor begeleidt de cliënt en onderhoudt contact met de begeleiders van de cliënt.

Wat kunt u van een mentor verwachten?

Een mentor bezoekt de cliënt regelmatig, om een goede band op te bouwen met de cliënt. Een mentor betrekt de cliënt zoveel mogelijk in het maken van beslissingen, indien de cliënt daar toe in staat is.
Een mentor zal aanwezig zijn bij de zorgovereenkomsten, zorg-, behandel- en begeleidingsplannen van de cliënt.
Een mentor zal contacten onderhouden met onder andere familieleden, hulpverleners en andere betrokkenen van de cliënt.

Voor het inzien van het dossier van de cliënt, zien wij er op toe dat de behandeling en verpleging volgens het zorgplan worden uitgevoerd.
Een mentor treedt op als vertegenwoordiger van de cliënt.

Hoe lang duurt het mentorschap?

Mentorschap kan duren zolang u leeft. Het mentorschap stopt zodra de periode waarvoor de rechter het mentorschap heeft uitgesproken voorbij is. Ook kan het mentorschap op uw verzoek door de rechter worden opgeheven als u eventueel met behulp van anderen uw persoonlijke belangen zelf weer kunt behartigen.

Wat kost mentorschap?

Aan mentorschap zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten worden jaarlijks vastgesteld door de overheid. Wanneer u een minimumuitkering en weinig vermogen heeft, kan het moeilijk zijn om naast alle vaste lasten ook nog de kosten voor mentorschap te betalen. Binnen uw gemeente zijn voorzieningen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand voor deze kosten.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met A&O Bewindvoering &Budgetbeheer. Graag komen we bij u langs voor een informatief gesprek. Dit is uiteraard geheel vrijblijvend en kosteloos.
Tijdens dit gesprek kunt u al uw vragen stellen en alvast kennismaken met de mentor die mogelijk uw zaken gaat behartigen. Voor het mentorschap is goed persoonlijk contact en een klik tussen u en de mentor belangrijk.

 

Contactgegevens

Postadres
A&O Bewindvoering
Postbus 9351
1800 GJ Alkmaar

 

KvK 55760473

Openingstijden

Telefonische openingstijden
Iedere werkdag (ma t/m vrij)
van 10:00 tot 12:00 uur

 

(T) (070) 770 90 44
(F) (070) 770 90 45
info@aobewindvoering.nl

Feedback