Service & contact

Kantoor meldingen
Openingstijden en feestdagen

Kijk voor actuele openingstijden en feestdagen op onze pagina A&O Kantoor Meldingen.

Intakeformulier

Wij zijn voor het verkrijgen van de informatie afhankelijk van u. Het niet of niet correct verstrekken van gegevens kan dus tot gevolg hebben dat diensten niet of niet naar wens vervuld kunnen worden.
Alle aan ons ter beschikking gestelde gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verstrekt aan derden zonder uw nadrukkelijke toestemming. Wij behouden ons het recht voor om naar aanleiding van de verstrekte gegevens af te zien van het opstarten van het dossier. In dat geval zullen uw gegevens binnen afzienbare tijd vernietigd worden.

Wij hanteren hierbij de tarieven zoals die worden vastgesteld door het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK). Deze tarieven bestaan uit een intakebedrag en een maandelijks vast bedrag. Voor extra werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het inwinnen van bijzonder juridisch advies of een woningontruiming geldt een aangepast uurtarief. In veel gevallen kan een tegemoetkoming in deze kosten verkregen worden middels bijzondere bijstand. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het inkomen. Mocht u onvolkomenheden in dit formulier constateren dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven. Ook suggesties voor verbeteringen zijn van harte welkom.

Wij zijn ons ervan bewust dat er behoorlijk veel gevraagd wordt, maar om straks uw inkomen goed te kunnen beheren hebben wij een zo compleet mogelijk overzicht nodig wat betreft uw financiële huishouding en alle zaken die daarop van invloed kunnen zijn.

Contactgegevens

Postadres
A&O Bewindvoering
Postbus 9351
1800 GJ Alkmaar

 

KvK 55760473

Openingstijden

Telefonische openingstijden
Iedere werkdag (ma t/m vrij)
van 10:00 tot 12:00 uur

 

(T) (070) 770 90 44
(F) (070) 770 90 45
info@aobewindvoering.nl

Feedback