Curatele. Voor wie?

Ondercuratelestelling is voor mensen die hun financiële en persoonlijke belangen niet (meer) kunnen behartigen. Bijvoorbeeld als gevolg van hun verstandelijke beperkingen, verkwisting of drankmisbruik. Curatele betreft dus niet alleen financiële zaken, maar ook persoonlijke zaken. De persoon die onder curatele staat (curandus) verliest zijn handelingsbekwaamheid en mag niet meer zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Een rechtshandeling is een handeling die gericht is op een rechtsgevolg. Het sluiten van een koopcontract voor een huis, bijvoorbeeld, of het kopen van een duurzaam, luxe artikel.

Contactgegevens

Postadres
A&O Bewindvoering
Postbus 9351
1800 GJ Alkmaar

 

KvK 55760473

Openingstijden

Telefonische openingstijden
Iedere werkdag (ma t/m vrij)
van 10:00 tot 12:00 uur

 

(T) (070) 770 90 44
(F) (070) 770 90 45
info@aobewindvoering.nl

Feedback