Branchevereniging

 


 

Kantoor meldingen
Bankstoring

Kijk voor actuele bankstoringen op onze pagina Actuele bankstoringen.

Brancheverening

BPBI

BPBI behartigt de belangen van professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders en bewaakt de kwaliteit van hun dienstverlening. Binnen BPBI kunnen leden kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen, onder andere via studiedagen en de landelijke Bewindvoerdersdag (PE-geaccrediteerd). Daarnaast fungeert de BPBI als vraagbaak voor hun leden en de ketenpartners.

Kwaliteitswaarborg

Aangesloten leden voldoen aan hoge kwaliteitseisen en beoefenen hun vak op een professionele manier. Het BPBI-lidmaatschap is een kwaliteitswaarborg, zowel voor de leden als ook voor de buitenwacht.

Gesprekspartner

De BPBI is een gewaardeerd gesprekspartner van diverse ministeries, kantonrechters uit het familierecht, het LOVCK & Toezicht en verschillende gemeenten en gemeentelijke instanties. Ook leggen wij contact tussen de diverse organisaties onderling en proberen we samenwerkingsverbanden tot stand te brengen.

Bron: http://www.bpbi.nl/leden.php

Stichting FTI

In de wet op het financieel toezicht (Wft) is opgenomen dat wanneer een bedrijf of instelling een betaal- en/of spaarrekening voor een cliënt wil openen en/of beheren, in principe een vergunning nodig is als financieel dienstverlener. De AFM verstrekt deze vergunning.

Stichting FTI

De BPBI richtte de separate stichting ‘Stichting Financieel Toezicht Inkomensbeheer’ (Stichting FTI) op. Deze stichting heeft een collectieve vergunning bij de AFM om te kunnen bemiddelen bij het openen van betaal- en/of spaarrekeningen en elektronisch geld. BPBI-leden kunnen zich bij deze stichting aansluiten en zo gebruik maken van de collectieve vergunning. Deze beperkt zich tot de volgende activiteiten:

  • Bemiddelen in elektronisch geld
  • Bemiddelen in spaarrekeningen
  • Bemiddelen in betaalrekeningen

Bron: http://www.bpbi.nl/overig.php?p=226

Contactgegevens

Postadres
A&O Bewindvoering
Postbus 9351
1800 GJ Alkmaar

 

KvK 55760473

Openingstijden

Telefonische openingstijden
Iedere werkdag (ma t/m vrij)
van 10:00 tot 11:30 uur

 

(T) (070) 770 90 44
(F) (070) 770 90 45
info@aobewindvoering.nl

Feedback